Září 2017

Budu se snažit, abys nesnil

27. září 2017 v 14:50 | Simona Němcová |  Básně
Budu se snažit, abys nesnil,
i když ti dveře zamkl den!
Budu se snažit, abys nesnil,
přestože čas ti vzal tvůj sen!

Budu se snažit, abys nesnil,
vím, bývá někdy lehčí snít.
Budu se snažit, abys nesnil,
co život dal ti, musíš žít.

Budu se snažit, abys nesnil,
když sny tvé končí marností.
Budu se snažit, abys nesnil,
sic se tě pokoj nezhostí.

Budu se snažit, abys nesnil,
i když ti mnohé život vzal!
Budu se snažit, abys nesnil,
v tom, co máš, krásné nalézal.

Budu se snažit, abys nesnil
a nechtěl víc, než můžeš mít.
Budu se snažit, abys nesnil,
bys věděl, co lze, nelze chtít.

Budu se snažit, abys nesnil...
Což všecky sny tvé pohlídám?
Budu se snažit, abys nesnil...
Cožpak já mysl tvoji znám?

Budu se snažit, abys nesnil,
v duši mé divný svitne žal:
Budu se snažit, abys nesnil,
otázka tichá: Nesníš dál?

Pro temnotu v své duši

19. září 2017 v 14:45 | Simona Němcová |  Básně
Srdce mé divné znenadání
opět cos v dálce kdesi shání.
Proč zase křičí, nemá stání?
Pro temnotu v své duši.

Jsem obyvatel koutů stinných,
jsem představitel srdcí vinných,
jsem hostem tajným světů jiných
pro temnotu v své duši.

Jsem skladatelem bez invencí,
sólový koncert bez kadencí,
prokletý básník pod konvencí
pro temnotu v své duši.

Beznadějná jak slepec s lupou,
samotář mezi velkou tlupou,
lyrička marná s formou tupou
pro temnotu v své duši.

Lidé, jež naslouchají vstřícně,
hlavami kroutí nevěřícně,
chorobu moji netušíc, ne,
tu temnotu v mé duši.

"To jsi jen mladá, plná citu! -
Věz: Neubývá Tobě svitu.
Zdráva's Ty. - Pohleď, s námi jsi tu! -
Světlo jest ve Tvé duši!"

Těžko lze sdělit, co jim skryto:
Nepocítili - nevidí to.
A tak mlčím, jen Pánbůh zří to -
tu temnotu v mé duši.

Věc ta již po staletí známa,
žena že chce být milována.
Já však chci jednou zůstat sama
pro temnotu v své duši.

Nelituji ni nenaříkám,
jen zde své přání podotýkám:
Ať nikoho se nedotýkám
pro temnotu v své duši.

Však třeba jednou v říši Boží
na mě svou ruku navždy vloží
ten, jenž byl rovněž světa zboží
pro temnotu v mé duši.

Řekne pak: "Pokoj tobě, dítě!
Nechť již jen navždy provází tě!
Jen láska věčná vítat smí tě -
pryč temnota v Tvé duši!"